Specifieke verzuimbegeleiding voor organisaties met aandacht voor diversiteit

Contact in de moedertaal, onbeperkt toegang tot de hulplijn, optie op een intercultureel spreekuur bij bedrijfsarts of verzuimexpert, plus één arbeidsdeskundig advies bij de driemaandengrens.

€127.00per werknemer per jaar
Direct samenstellenWe werken graag voor werkgevers en staan daarnaast klaar voor verzekeraars en arbodiensten die tegen complexe interculturele trajecten aanlopen.
Beschrijving
Dekking
Proces

Intercultureel Aanvullend is een ideaal abonnement voor bedrijven die de arbodienstverlening grotendeels op orde hebben, maar waar behoefte is aan meer interculturele expertise. Bijvoorbeeld vanwege een (multiculturele) werkvloer met veel medewerkers die een andere moedertaal spreken. Organisaties met oog voor de veiligheid en het welzijn van hun internationale werknemers.

De ervaring leert dat verzuimaanpak specifieke aandacht vraagt bij een meertalig talent (culturele diversiteit). En daarin ligt precies onze kracht. Met dit abonnement kunnen wij vanuit onze expertise in internationaal culturele diversiteit tijdig ondersteunen met daadkrachtige en vakkundige interventies en duurzaamheid en inclusiviteit binnen de organisatie bevorderen.

Een arbodienst met oog voor de internationalisering

Communicatie en transparantie zijn de sleutelwoorden in alle activiteiten die wij uitvoeren

De succesfactor van onze werkwijze wordt bekrachtigd door een goed samenspel tussen ons en de klant. We zetten dan ook altijd in op een duurzame relatie, communiceren duidelijk en eerlijk. Zo starten we altijd vanuit een gemeenschappelijke basis. Dat werkt wel zo prettig. Onze benadering en verslaglegging zijn uiteraard in lijn hiermee: correct, zorgvuldig en to-the-point.

Specifieke verzuimbegeleiding voor alle medewerkers

Een concreet aanbod inclusief bedrijfsarts, verzuimexpert en arbeidsdeskundig advies