Volledige en correcte verzuimbegeleiding voor anderstalige medewerkers

Contact in de moedertaal, onbeperkt toegang tot de hulplijn, de bedrijfsarts, de verzuimexpert en een arbeidsdeskundig advies bij de driemaandengrens.

€295.00per werknemer per jaar
Direct afsluitenWe werken graag voor werkgevers en staan daarnaast klaar voor verzekeraars en arbodiensten die tegen complexe interculturele trajecten aanlopen.
Beschrijving
Dekking
Proces

Intercultureel Premium is een abonnement waarmee we onze interculturele expertise ruimschoots beschikbaar stellen. Een perfect abonnement voor organisaties die een allround verzuimbegeleiding willen met bijzondere aandacht voor anderstalige medewerkers. Bijvoorbeeld vanwege een (multiculturele) werkvloer met veel medewerkers die een andere moedertaal spreken. Organisaties met oog voor de veiligheid en het welzijn van hun internationale werknemers.

We leveren een gezamenlijke inspanning volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en ontzorgen van A tot Z, inclusief bij WIA/IVA aanvragen. Ook nemen we de contacten met verzekeraars, UWV en subsidietrajecten voor onze rekening. Met dit abonnement ontzorgen we werkgevers volledig waar het gaat over (ziekte)verzuim.

Een arbodienst met oog voor de internationalisering

Communicatie en transparantie zijn de sleutelwoorden in alle activiteiten die wij uitvoeren

De succesfactor van onze werkwijze wordt bekrachtigd door een goed samenspel tussen ons en de klant. We zetten dan ook altijd in op een duurzame relatie, communiceren duidelijk en eerlijk. Zo starten we altijd vanuit een gemeenschappelijke basis. Dat werkt wel zo prettig. Onze benadering en verslaglegging zijn uiteraard volledig in lijn hiermee: correct, zorgvuldig en to-the-point. Alle stappen worden bijgehouden in het verzuimvolgsysteem.

Volledige verzuimbegeleiding voor alle medewerkers

Een compleet aanbod met persoonlijke aandacht, in het bijzonder voor internationaal talent