Klachtenprocedure

Als dienstverlener stellen wij alles in het werk om iedereen zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat iemand om andere redenen niet tevreden is over onze organisatie. Wanneer dit het geval is, nodigen wij u uit dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervanuit dat een klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen de klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Hieronder leggen wij uit hoe onze procedure eruitziet.

Bekijk de klachtenprocedure voor meer informatie →

Melden klacht

Het melden van een klacht kan op twee manieren:

  1. Het online formulier invullen;
  2. Schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:
    Arbodienst voor anderstaligen
    Rijnzathe 4, 3454 PV Utrecht

U ontvangt een automatisch ontvangstbevestiging via e-mail indien het formulier online is ingevuld. Voor het schriftelijk ontvangen klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging

Klacht indienen