De eerste arbodienst, gespecialiseerd in anderstaligen

De eerste arbodienst in Nederland, gespecialiseerd in anderstaligen, is voortgekomen uit het 19-jarige bestaan van Abtro, het eerste re-integratiebureau voor anderstaligen. Beide richten zich op intercultureel verzuim- en loopbaanbeleid.

Ons gedachtegoed

We leven in een internationaliserende wereld. Onze samenleving krijgt een steeds meer wereldwijde oriëntatie. Met één druk op een toets (het internet) sta je in contact met de hele wereld. Wereldwijd vinden samenwerkingen tussen organisaties plaats en internationaal talent is altijd binnen handbereik.

Voor mensen met een internationaal profiel is een internationaal cultuurbeleid op de arbeidsmarkt nodig; overal ter wereld. Cultuurbeleid speelt immers op verschillende niveaus binnen elke organisatie. De professionals binnen AVA dragen dit gedachtegoed uit in de uitoefening van onze kerntaken als arbodienst. Daarop ligt onze focus en deze is onlosmakelijk verbonden met veilig en gezond werken.

Onze missie

Onze missie is om de basisdienstverlening, waaronder verzuim- en loopbaanbegeleiding voor internationaal talent, inclusiever te maken binnen organisaties; overal ter wereld. Mensen hebben recht op begeleiding die past bij hun situatie en leefwereld. Begrijpen en aansluiting vanuit de verzuim- en loopbegeleiding is niet alleen noodzakelijk voor medewerkers, maar vergroot ook de efficiëntie en effectiviteit voor organisaties. AVA streeft naar een WIN-WIN situatie voor medewerkers en organisaties.

Onze doelgroep bestaat uit mensen met een internationale achtergrond.

‘Wereldwijd cultuurbeleid voor wereldburgers’

Onze visie

Hoewel wij landelijk opereren, sluiten wij volledig aan bij de wereldwijde oriëntatie. We zijn de fakkeldragers voor een bloeiende, inclusieve arbeidsmarkt. Internationaal. Kartrekkers op het gebied van culturele diversiteit als een kans voor wereldburgerschap!

Culturele diversiteit op de arbeidsmarkt wordt de norm; dat is onze visie en deze gaat gepaard met internationaal talent en een internationaal cultuurbeleid. De perfecte wereld bestaat uit een cultuurbeleid voor wereldburgers.

De strategie

AvA sluit aan op het diversiteitsbeleid en trekt dit door naar verzuimbegeleiding. Zo leren we organisaties:

  • om te gaan met culturele diversiteit;
  • interculturele vaardigheden te ontwikkelen;
  • interculturele competenties in te zetten.

Uit ervaring vanuit re-integratie hebben we goed zicht op:

  • gemiste kansen tijdens verzuim;
  • mensen met een internationaal profiel;
  • culturele verzuimbeleving en gedagskenmerken.

Onze kernwaarden

Organisaties proberen diversiteit naar een steeds hoger niveau te tillen. Wij bieden de aanvullende expertise op intercultureel verzuimbeleid aan, zodat organisaties kunnen inspelen op elementaire waarden als het gaat om preventie, verkorten verzuimduur en duurzaamheid.

Preventie

Aandacht voor preventie vraagt om wederzijds begrip. Binnen een internationaliserende wereld vraagt dit eveneens om gevoel en inzicht in interculturele aspecten. Pas dan kun je bijdragen aan ontwikkeling, beleving, gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Verkorten verzuimduur

Preventief geven wij voorlichting en advies aan organisaties en we onderhouden korte lijnen. Dit komt terug in onze communicatiematrixen. Wij focussen niet alleen op het gedrag, dat zich voordoet bij zowel werknemer als werkgever, wanneer het verzuim intreedt. Wij kijken vanuit een bredere scope om snel tot adequate oplossingen te komen die hopelijk het verzuim voorkomen of beperken. De insteek is om niet onnodig te gaan medicaliseren, maar juist het gesprek met elkaar aan te gaan over de mogelijkheden.

Duurzaamheid

Door kwalitatief in te zetten op bovengenoemde activiteiten komen wij uiteindelijk ook tot duurzaamheid in het functioneren van de werknemers.

Kies voor interculturele expertise

Een compleet aanbod met persoonlijke aandacht, in het bijzonder voor internationaal talent