OVER AVA

De kracht van internationaal talent

Support team

Verzuimbegeleiding voor internationale professionals

We gaan een stap verder dan de veelvoorkomende reguliere arbodiensten. We willen namelijk over de volle breedte werkgevers volledig ontzorgen én werknemers nog beter helpen. Daarnaast willen we erkenning bewerkstelligen voor medewerkers met een andere moedertaal en hun talenten.

De taalbarrière vormt voor ons totaal geen issue, want we werken uitsluitend met meertalige professionals. De bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers zijn allemaal mensen die zijn opgegroeid in culturele diversiteit. Dit brengt wederzijds begrip in de onderlinge verstandshouding.

Minder ziekteverzuim
tot 20%
Snellere terugkeer naar de werkvloer
5 tot 12%
Gemiddelde besparing per werknemer door sneller herstel
€ 600,-

DE MENSEN VAN AVA STAAN VOOR JE KLAAR

Onze activiteiten blijven niet onopgemerkt. Onze missie raakt velen persoonlijk en creëert steeds meer bewustwording bij organisaties. Wij geloven dan ook in begeleiding van mens tot mens.

Lees meer over onze missie en visie

DE EERSTE ARBODIENST VOOR ANDERSTALIGEN

Het geheim van succes is eerlijkheid

Tijdens onze jarenlange ervaring binnen re-integratie hebben wij geleerd dat verzuimaanpak specifieke aandacht vraagt bij een internationale identiteit (culturele diversiteit) en meertaligheid (multinationals) op de werkvloer. De kloof, die tijdens het verzuim kan ontstaan, dichten of nog beter: voorkomen. Dat is wat wij doen! Tijdig ingrijpen vraagt om expertise in internationaal culturele diversiteit en om eerlijkheid. Dat maakt het zien en horen van de vaak onbesproken aandachtspunten een stuk makkelijker en zorgt dat kansen niet gemist worden.

  • daadkrachtige en vakkundige interventie/signalering
  • expertise in internationaal culturele diversiteit
  • stimulans voor duurzaamheid en inclusiviteit

Met onze betrokken aanpak creëren wij meer bewustwording binnen organisaties, waardoor de verzuimbegeleiding bijdraagt aan het bevorderen van duurzaamheid en inclusiviteit. Gezien de enorme groei van internationale medewerkers op de werkvloer een zeer actueel thema!

krachten bundelen, elkaar versterken

Onze drijfveer komt voort uit het feit dat we allemaal wereldburgers zijn die meer gemeen hebben met elkaar dan we denken. Het is een natuurlijk gegeven dat verschillende culturele en etnische achtergronden de draagkracht - en dus ook de identiteit - binnen een groep versterkt. Diversiteit biedt een belangrijke meerwaarde voor organisaties. Daar ligt onze focus, omdat we zoveel van elkaar kunnen leren en elkaar zo goed kunnen aanvullen. Nederland bruist van cultureel, meertalig talent. Laten we die krachten bundelen, elkaar versterken!

oprecht elkaar ontmoeten

Op 22 september 2022 vond de feestelijke opening plaats van het kantoor in De Meern bij Utrecht. “Een prachtig moment van waardering; van elkaar oprecht ontmoeten, elkaars talenten erkennen, elkaars culturen ontdekken en de kracht van diversiteit omarmen”, aldus CEO Nadira Ettahiri. Haar bedrijf maakt onderdeel uit van de Abtro holding, een organisatie die zich al jaren inzet voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Lees verder

Maak kennis met AVA!

AVA (Arbodienst Voor Anderstaligen) is er om werkgevers te adviseren over hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Met onze ervaren interculturele deskundigen kijken wij naar de omstandigheden binnen uw bedrijf en geven hier advies en begeleiding in. Wij beoordelen de risico’s op verzuim en kijken hoe we de verzuimpercentage binnen uw bedrijf kunnen verlagen. AVA is een gecertifieerde arbodienst volgens de certificeringseisen. Met onze landelijke inzetbaarheid voeren wij de vijf kerntaken zoals omschreven in artikel 14a, lid 2 en art. 14, lid 1 van de Arbowet uit.

De vijf kerntaken

  1. Een (functiegerichte) aanstellingskeuring uitvoeren
  2. Verzuimbegeleiding en (preventief) ziekteverzuim
  3. Het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en daarover adviseren
  4. Het uitvoeren van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  5. De consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken

Het intercultureel AVA team

Interculturele Verzuim Expert

De Interculturele Verzuim Expert staat klaar voor u als werkgever, maar ook voor de werknemer die zich ziekgemeld heeft. De aanpak van verzuimbegeleiding is ingericht volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) tot aan de WIA beschikking, maar iedere casus vraagt om een maatwerkaanpak. De Interculturele Verzuim Expert is uw eerste aanspreekpunt tijdens de verzuimperiode. Ons team bestaat uit meertalige Interculturele Verzuim Experts die naast het Nederlands een andere taal beheersen zoals Turks, Pools, Arabisch en Engels. Dat komt vaak goed te pas gezien de toenemende mate van een internationale identiteit bij organisaties.

Intercultureel arbeidsdeskundige

Wij vinden het belangrijk dat na uiterlijk drie maanden verzuim een arbeidsdeskundige visie op het verzuimdossier wordt gegeven. Dit maakt onze aanpak uniek, omdat wij een arbeidsdeskundig onderzoek als standaard aan onze verzuimbegeleiding hebben toegevoegd!
De arbeidsdeskundige is de specialist op het vlak van belasting en belastbaarheid, die een onafhankelijke weging maakt van de belasting in de functie versus de belastbaarheid van de werknemer. In het geval van een disbalans geeft de arbeidsdeskundige advies om de situatie te herstellen en een duurzame terugkeer tot werkhervatting te behalen.

Diversiteitsexpert

De diversiteitsexpert is gespecialiseerd in het vertalen van gezondheidstrends: culturen, generaties en organisatiesystemen. De expert heeft een adviserende rol op basis van de ontwikkelingen en geeft zijn of haar visie over maatwerkvraagstukken. Daarnaast is de expert betrokken bij interne en strategische verzuim overleggen.

Bedrijfsarts

Om te beginnen geven wij graag een antwoord op een veel voorkomende vraag: ‘Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arbodienst?’
Werkgevers vinden het lastig om het verschil tussen een arbodienst en bedrijfsarts te zien. Een bedrijfsarts heeft immers een zeer belangrijke rol in de uitvoering van de kerntaken die tot een arbodienst behoren, maar de bedrijfsarts doet dit niet alleen!
De bedrijfsarts is wel de enige die antwoord kan geven op de vraag of er sprake is van ziekte en of de werknemer in staat is om zijn werk uit te voeren.
De arbodienst is een dienstverlener die adviseert en begeleidt tijdens het verzuimproces van uw werknemer en beoordeelt de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De arbodienst biedt ondersteuning bij arbeidsomstandigheden en verzuim. Een arbodienst bestaat uit een team van verschillende deskundigen. De bedrijfsarts is een van deze deskundigen die de beperkingen van uw medewerker vaststelt als het gaat om verzuim. Hij legt zijn bevindingen vast in de Probleemanalyse en adviseert welke mogelijkheden uw medewerker heeft om te kunnen werken.

Veiligheidskundige

De veiligheidskundige heeft een grote kennis van de Nederlandse veiligheidswetgeving om bedrijven te adviseren op het gebied van veiligheidsbeleid (op grond van de Arbowet), inventariseert risico’s en beoordeelt hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is. Naast het geven van adviezen kan de veiligheidskundige ingezet worden voor trainingen en cursussen voor de werknemers van een bedrijf, zoals de cursus BedrijfsHulpVerlening (BHV).

Arbeidshygiënist

De Arbeidshygiënist wordt ingezet voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze kerntaak bestaat uit toetsing en advies naar arbeidshygiëne, voor een gezonde werkomgeving op zowel korte als lange termijn. Sommige omstandigheden (lawaai, werken met gevaarlijke stoffen of trillingen) geven immers pas op lange termijn belemmeringen en is het goed om daar tijdig aandacht aan te geven. Deze aanpak komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid ten goede.

Arbeids- en Organisatiedeskundige

Buiten de aandacht aan een veilige werkomgeving is het ook van belang om als bedrijf stil te staan bij aspecten als werkgeluk, bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit zijn aspecten die vaak samenhangen met gedrag. Een arbeids-en organisatiedeskundige (a&o-deskundige) houdt zich vooral bezig met de gedragskant van arbeid en de gezondheid van werknemers. Hij kan preventief worden ingezet en ook wanneer er zich een probleem voordoet in de organisatie. Doordat niet alle problemen en oplossingen voor de hand liggend zijn gaat de a&o deskundige vaak op onderzoek uit en worden er specifieke interventies ingezet om tot een verandering en gezondere arbeidsorganisatie te komen. Het is immers geen verassing dat een bedrijf met tevreden werknemers productiever, efficiënter, kwalitatiever is en lagere verzuimcijfers heeft. Ook hierbij draait het om de duurzame inzetbaarheid.