DE EERSTE ARBODIENST VOOR ANDERSTALIGEN

Verhoog de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers

Onze interculturelere arboprofessionals zijn vanaf dag één betrokken bij het verzuimdossier. Ze staan voor adequate begeleiding van mens tot mens, pakken desgewenst de mediatorrol, spreken de medewerker aan in de moedertaal en weten zo snel de verschillende componenten te achterhalen die het verzuim veroorzaken.

Bekijk de verzuimabonnementen →

DAADKRACHTIG HET VERSCHIL MAKEN

De internationalisering van de arbeidsmarkt zet explosief door. Een verrijking op alle vlakken, maar ook een uitdaging wanneer er sprake is van een taalbarrière. Vooral wanneer medewerkers de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om alle rechten en plichten rondom arbeidsongeschiktheid, re-integratie, spoor 2 trajecten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving tot in het detail te begrijpen. Wij springen in om de juiste vertaalslag te maken en voorkomen zo miscommunicatie die eventueel kan leiden tot escalatie of gemiste kansen.

Wij denken mee in originele oplossingen en zetten deze om in haalbare acties. Altijd vanuit oprechte interesse in de mens. Waar nodig dragen we onze kennis op het gebied van wetgeving direct over, want we constateren regelmatig dat zowel werknemer als werkgever niet goed overzien wat allemaal bij verzuim komt kijken. Onze insteek is om zo min mogelijk te medicaliseren, maar door te ontzorgen, te coachen en te bemiddelen de medewerker zo snel mogelijk terug te krijgen op de werkvloer.

WAT IS VERZUIMBEGELEIDING

Verzuim­begeleiding gaat aanvankelijk over de zorg voor een zieke medewerker. Elke werkgever in Nederland is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Dit om een veilig en gezonde werkplek te garanderen en deskundige begeleiding bij ziekteverzuim en reintegratie.

Wij zijn een reguliere arbodienst met het verschil dat onze professionals zich kunnen identificeren met internationaal cultureel diversiteit. Hierdoor kunnen wij sneller een slag slaan op bewustwording en het overbruggen van de kloof tot werkhervatting.

Uniek in Nederland

Een arbodienst met oog voor internationalisering

Een arbodienst gaat verder dan begeleiding bij een zieke werknemer. We adviseren ook preventief, helpen bij het beoordelen van arbeidsomstandigheden en hebben aandacht voor het duurzaam functioneren van medewerkers.

Naast abonnementen bieden wij alle onderdelen binnen de arbodienst aan in afzonderlijke sessies. Alle arbeidsprofessionals beschikken over uitgebreide vakkennis, zijn meertalig en vertrouwd met andere culteren.